Az f1világ.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a FANA Média Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).

Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.


Az f1világ.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a FANA Média Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).

Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a Weboldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Weboldalon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, melyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

A Szolgáltatás igénybevétele (regisztráció)

Az Weboldalon található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével történik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók.

Az egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

Hírlevél: A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során bejelölt témában hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, időszakos akcióiról, nyereményjátékairól, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt. A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail címre reklámot tartalmazó hírlevelet, vagy csak reklámot tartalmazó levelet küldjön. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó reklámok küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.

Fórum és cikkhozzászólás (a továbbiakban együtt: Fórum): A Fórumot a Szolgáltató a regisztrált Felhasználói számára hozta létre annak érdekében, hogy véleményüket, gondolataikat megosszák egymással. A Fórumban zajló interaktív beszélgetések és véleményezések azonban csak addig megengedettek, míg kulturált, etikus keretek között folynak.

Ennek megszegése esetén a Szolgáltató – a moderátorok útján – bármikor eltávolíttathatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a Szolgáltató adatbázisából.

A Felhasználók által közzétett tartalom

A regisztrációval a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (Fórum, cikkhozzászólás) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait, valamint reklámtartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de fenntartja a jogot arra, hogy bármikor eltávolítson egy-egy mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

Moderáció

A Szolgáltató Moderátorok (a Fórumot, illetve a cikkhozzászólást figyelő) útján felügyeli a Fórumban, illetve a cikk alatti hozzászólásokban megjelenő tartalmakat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a Szolgáltató érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje a közösségi élet színterén zajló eseményeket, és az ott megjelenő tartalmat mindenki számára olvashatóvá, élvezhetővé és használhatóvá tegye.

Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközölő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. A Moderátor minden esetben a Felhasználók és a Szolgáltató érdekeit védi. A Moderátor saját belátása szerint cselekszik, a tartalomból egy-egy mondatot, illetve indokolt esetben egy egész hozzászólást is törölhet. A Moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán a Szolgáltató felé tartozik.

Szerzői jogi védelem

A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Egyéb rendelkezés

A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.