Großer Preis von Ungarn 2017, Freitag – Steve Etherington, Lewis Hamilton, Mercedes