Az F1világ.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltető FANA Média Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi adatvédelmi és – kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.


Az F1világ.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltető FANA Média Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi adatvédelmi és – kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezéseket.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkori hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, tiszteletben tartja látogatói bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztésére, és saját célú kutatás készítéséhez, illetve hirdetési felületek értékesítéséhez használja fel.

A Weboldal más oldalakra való hivatkozásokat is tartalmaz. Ezen oldalak az üzemeltetőnek nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, így ezek adatközléséért, és személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.